Translation

Password
5/100
ComponentTranslation
This translation Translated TimeCamp 2.0/PHP
Hasło
Following string has same context and same source.
Translated TimeCamp 2.0/Desktop App
Hasło

Loading…

kolszacki

Translation changed

TimeCamp 2.0 / PHPPolish

Password
Twoje hHasło
8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
strong password silne hasło
password policy zasady haseł
password stealer program wykradający hasła
clear-text password hasła w postaci zwykłego tekstu
password synchronization synchronizacja haseł
Windows password hasło systemu Windows
distributed password authentication rozproszone uwierzytelniania hasła
device password hasło urządzenia
password propagation propagacja hasła
user password hasło użytkownika
password hasło
network password hasło dostępu do sieci
owner password hasło właściciela
recovery password hasło odzyskiwania
recovery password file plik hasła odzyskiwania
Password Settings Container Kontener ustawień haseł
Password Settings object obiekt ustawień haseł
Password Replication Policy Zasady replikacji haseł
homegroup password hasło grupy domowej
password reset resetowanie hasła
random password setting ustawienie hasła losowego
password administrator administrator haseł
activation password hasło aktywacyjne
picture password hasło obrazkowe
sender password hasło nadawcy
password protection ochrona hasłem

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
views/addons/heyspace.php:99 views/addons/nozbe.php:81 views/addons/sugarcrm.php:55 views/addons/targetprocess.php:78
Source string age
9 months ago
Translation file
php/language/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/lang.po, string 847