Glossary

English Polish
to revoke a decision cofnąć decyzję
revoke a visa cofnąć wizę
right to revoke a delegation of power prawo do odwołania przekazanych uprawnień
approvals search folder folder wyszukiwania zatwierdzeń

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
views/dashboard/attendance.php:74
Source string age
9 months ago
Translation file
php/language/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/lang.po, string 1329