Glossary

English Polish
approved maintenance organization zatwierdzona organizacja obsługi technicznej
approved passenger seating configuration zatwierdzona konfiguracja miejsc pasażerskich
maximum approved passenger seating configuration zatwierdzona maksymalna konfiguracja miejsc pasażerskich
customs approved treatment przeznaczenie celne
approved training zatwierdzone szkolenie
approved prototype homologowany prototyp
approved by Coreper (Part 1/Part 2) punkt zatwierdzony przez Coreper (część I/II)
approved veterinarian urzędowy lekarz weterynarii
approved body zatwierdzona jednostka
approved type typ homologowany
approved budget zatwierdzony budżet
approved exporter upoważniony eksporter
approved dosimetric service uprawniony serwis dozymetryczny
approved homologowany
approved laboratory zatwierdzone laboratorium
approved occupational health services uprawniona służba zdrowia narażenia zawodowego
approved quarantine facility zatwierdzone miejsce kwarantanny
approved quarantine centre zatwierdzona stacja kwarantanny
approved economic operator zatwierdzony wykonawca
marriage not in a register office or approved premises zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywilnego
approved exporter authorisation upoważnienie dla upoważnionego eksportera
approved vendor zatwierdzony dostawca

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
models/attendance_model.php:115 models/attendance_model.php:118 views/dashboard/attendance.php:658 views/dashboard/attendance.php:670 views/dashboard/attendance_generating.php:145
Source string age
9 months ago
Translation file
php/language/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/lang.po, string 596